Bezplatné online konzultácie

Recepcia

Pre ľudí nie je vždy jednoduché cestovať, alebo aj len ísť von. Či už je to z dôvodu bolestí, alebo nariadenia vlády, je to veľká prekážka pre akúkoľvek formu zdravotnej starostlivosti. Rozmýšľali sme, ako naďalej poskytovať pacientom podporu a zostať s vami v kontakte. Napadlo nám skúsiť online konzultácie. Pacient skrátka len vypíše pár základných informácií, aby naši odborníci vedeli, čo si ku konzultácii pripraviť a potom sa môžeme spojiť pomocou technológií na prenos videa, ako napríklad MS Teams, videohovorom cez niektorú z aplikácií v telefóne, alebo, ak sa ukáže, že je to potrebné, môže po predchádzajúcej dohode, prebehnúť konzultácia aj osobne. Prídeme za vami. Tešíme sa, že všetky naše konzultácie (nie len online) zostávajú aj naďalej pre pacienta bezplatné.

Budeme radi, ak vyplníte túto štandardnú sériu otázok, ale to čo je naozaj dôležité, je nezabudnúť na seba nechať kontakt, aby sa s vami náš odborník mohol spojiť 🙂

Bezplatne online skolenia
Meno
Meno
Meno
Priezvisko
GDPR Súhlas
Viac informácií môžete nájsť na https://www.ottobock.sk/footer-page-bottom/data-privacy-statement.html
2. Postihnutá časť tela:
3. Svalová sila:

4. Ochrnutá / ochabnutá časť tela

Dolná končatina:
Horná končatina:
6. Citlivá končatina
7. Obraz chôdze: