To sme my

Firma Ottobock

Firma Ottobock bola založená v Nemecku v roku 1919. Následne otvorila brány v USA v roku 1958 a v Kanade v roku 1978. V súčasnej dobe je vlastnená treťou generáciou rodiny zakladateľa. Ottobock ponúka produkty a služby na pomoc a zvýšenie nezávislosti zdravotne znevýhodnených ľudí.

 

Ottobock v číslach

 • viac ako 7 000 zamestnancov
 • 50 dcérskych spoločností
 • export do 140 krajín sveta
 • založená v roku 1919

Portfólio produktov

 • protézy horných a dolných končatín
 • individuálne a sériové ortézy
 • mechanické vozíky
 • elektrické vozíky
 • športové vozíky
 • rehabilitačné pomôcky
 • pomôcky pre deti (vozíky, chodítka, polohovacie zariadenia, ortézy)

História Ottobock

Nedávno uplynulo 125 rokov od narodenia človeka, ktorý významne zasiahol do vývoja ortopedickej protetiky a ovplyvňuje ju dodnes. Aj keď už máme nové materiály, techonlógie aj poznatky, tak princípy, ktoré priniesol Otto Bock využívame aj šesťdesiat rokov po jeho smrti.

Vnuk Otta Bocka, súčasný riaditeľ firmy profesor Hans Georg Näder, zverejnil rodinný archív, vďaka ktorému môžme spoločne nazrieť do dedictva tohto vizionára. Prvá svetová vojna za sebou nechala veľké množstvo zranených s amputáciou končatiny. Ortopedický technik Otto Bock vtedy prišiel s myšlienkou vyrábať protézy zo sériových komponentov, ktoré sa skladajú na mieru postihnutému s individuálne vyrobeným lôžkom. Stal sa vtedy priekopníkom modulárneho systému. Aj pomôcky a nástroje pre výrobu a stavby protézy boli založené na princípoch, ktoré sa využívajú dodnes. Otto Bock bol ten, kto do výroby protéz zaviedol interdisciplinárny tím odborníkov, aby protéza každému pacientovi slúžila čo najlepšie. Zároveň bol tým, ktorý s kolegami skúmal biomechaniku a študoval chôdzu, aby stavba protézy bola čo najdokonalejšia.
Ottovi Bockovi vždy veľmi záležalo na tom, aby sa pacient s protézou naučil správne pracovať. Aby technik dokonale poznal stavby protézy a zároveň aj posledné výsledky výskumov. Preto už vo svojej dobe organizoval školenia pre technikov, vydával názorné ukážky a inštruktáže. Úspech Otta Bocka a jeho spoločnosti spočival v tom, že dokázal poskytovať praktické informácie ortopedickým technikom a požadoval priamy kontakt s amputovanými, aby zaručil správne zaobchádzanie s pomôckami. Dnešnými slovami bol zdatný v oblasti PR.
Okrem toho, že bol Otto Bock špecialistom v technickej ortopédii, bol tiež majstrom reklamy. Vedel osloviť lekárov, technikov aj pacientov. Už vtedy používal účinné nástroje marketingu. Archívne zábery rodiny Otta Bocka ukazujú propagačné materiály, kde amputovaní jazdia na motorke či bicykli. Zakladateľovi firmy nešlo iba o vyrobenie pomôcky. Už vtedy chcel prinášať kvalitu pre život.
Otto Bock aj ako majiteľ firmy s radosťou učil mladých technikov, osobne sa rozprával s amputovanými, organizoval exkurzie a výlety so zamestnancami a zákazníkmi. Jeho individuálny, osobný a priateľský prístup dodržuje firma dodnes.

Otto Bock Slovakia v obrázkoch

Budova Otto Bock Slovakia v Bratislave
Budova Otto Bock Slovakia v Bratislave
Spoločná recepcia Otto Bock Slovakia a Neuro Orthotics Center
Spoločná recepcia Otto Bock Slovakia a Neuro Orthotics Center
Rehabilitačná telocvičňa
Rehabilitačná telocvičňa

 

Náš tím profesionálov je tu pre vás