MaleoTriStep Netz net

Podvrtnutia (distorzie) a poranenia väzov členka patria k najčastejším zraneniam vôbec. V 85 % všetkých prípadov býva postihnutý komplex väzov vonkajšieho členka. V dôsledku podvrtnutia chodidla s alebo bez pôsobenia vonkajšej sily môže dôjsť k hyperextenzii, či dokonca ruptúre väzov v členkovom kĺbe. K takýmto zraneniam často dochádza počas športových aktivít. Väčšinou tu dochádza k akútnym poraneniam členka.

Pri poraneniach väzivového aparátu horného členka bývajú až v 85 % postihnuté bočné väzy, pričom úplne najčastejšie dochádza k poraneniam predného bočného väzu. Vyskytujú sa však aj poranenia dolného členka. Izolované poranenia dolného členka bývajú relatívne zriedkavé, odhady hovoria, že 10 % pacientov s chronickou laterálnou nestabilitou horného členka zároveň trpí aj nestabilitou dolného členka.

Pri poraneniach väzivového aparátu horného členka bývajú až v 85 % postihnuté bočné väzy, pričom úplne najčastejšie dochádza k poraneniam predného bočného väzu. Vyskytujú sa však aj poranenia dolného členka. Izolované poranenia dolného členka bývajú relatívne zriedkavé, odhady hovoria, že 10 % pacientov s chronickou laterálnou nestabilitou horného členka zároveň trpí aj nestabilitou dolného členka.

Poranenia väziva členka sa delia na 3 stupne podľa závažnosti:

  1. stupeň (mierny):

Natiahnutie väzov bez makroskopickej ruptúry (natrhnutia), mierny opuch a/alebo citlivosť postihnutých štruktúr. Žiadna alebo minimálna strata funkčnosti, zvyčajne bez pomliaždenia, bez mechanickej nestability členka a bez problémov pri zaťažení.

Naše ortotické riešenie: Malleo Sensa

  1. stupeň (stredne závažný):

Čiastočná makroskopická ruptúra so stredne silnou bolesťou, opuchom a citlivosťou postihnutej oblasti. Mierne až stretne závažné obmedzenie funkcie a mierna až stredne závažná nestabilita členka; často sprevádzané pomliaždením a problémami pri zaťažení.

Naše ortotické riešenie: Malleo Sprint

  1. stupeň (závažný):

Totálna ruptúra väzu so silným opuchom, krvným výronom a bolestivosťou. Strata funkčnosti členka s výraznou abnormalitou pohybov členka a členkovou nestabilitou, pomliaždením a stratou schopnosti zaťaženia.

Naše ortotické riešenie: Malleo Tristep

Za momentálny štandard v liečbe poranení väzov členka možno pokladať skorú funkčnú mobilizáciu. Bezprostredne po zranení je potrebné dodržiavať päť bodov: ochrana, pokoj, chlad, kompresia a vyvýšená poloha. Po 48 až 72 hodinách je možné začať s ľahkými pohybovými cvikmi bez zaťažovania s cieľom postupného obnovenia rozsahu pohybu a svalovej sily. Po ústupe opuchu sa členkový kĺb stabilizuje pomocou ortézy a postupne sa v priebehu 2 až 4 týždňov obnoví jeho zaťažovanie. V ideálnom prípade by mala byť liečba sprevádzaná aj skorým senzomotorickým tréningom – zvyčajne po 3 až 4 týždňoch.

Ortéza vhodná pre všetky tri fázy doliečovania

Pád alebo podvrtnutie členka, často práve pri športe, môže mať za následok poškodenie väzív. V minulosti bola v mnohých prípadoch nevyhnutná operácia s následným niekoľkotýždňovým znehybnením. Dnes vďaka moderným ortézam, ako napr. multifunkčnej členkovej ortéze Malleo TriStep, operácia často nie je potrebná. Navyše je možné chodidlo zaťažovať a pohybovať ním oveľa skôr. Štruktúra ortézy Malleo TriStep navyše umožňuje jej prispôsobenie trom rôznym fázam doliečovania. Po akútnom poranení musí byť členok najskôr cielene stabilizovaný. Následne je možné chodidlo postupne privykať na pohyb. Toto všetko je možné dosiahnuť pomocou jednej ortézy, ktorá sa dá v niekoľkých jednoduchých krokoch prispôsobiť danej fáze.

Malleo TriStep bola vyvinutá v spolupráci s renomovanými špecialistami v oblasti ortopédie, športovými lekármi, biomechanikmi, terapeutmi a ortopedickými technikmi.

Jednoduchá manipulácia

V súčinnosti s vaším lekárom je možné postupné odstraňovanie jednotlivých funkčných a stabilizačných prvkov ortézy, vždy veľmi jednoducho niekoľkými pohybmi. Zabezpečíte tak individuálnejšiu a účelnejšiu stabilizáciu zodpovedajúcu konkrétnym stupňom procesu doliečovania.

Cielený tréning

Špeciálne vyvinutý cvičebný program Malleo Move sa plánovite zameriava na podporu procesu doliečovania väzív. Cvičenia sú presne určené pre jednotlivé fázy doliečovania. Môžete ich pohodlne cvičiť doma, ale vždy len na základe odporúčania vášho lekára.

Cviky na rehabilitáciu členka

Znehybnenie (Fáza I)

Malleo TriStep znehybní vaše chodidlo v štádiu akútneho zápalu (deň 0 až 4, maximálne do 14. dňa). Cieľom je zmiernenie bolestivosti a zmenšenie opuchu chodidla. V tejto fáze sa odporúča mať chodidlo vo vyvýšenej polohe a aplikovať ľadové obklady. Váš lekár vám poskytne bližšie informácie. Malleo TriStep je potrebné nosiť aj so stabilizačným popruhom a škrupinou pre chodidlo. Počas dňa je možné mať obutú voľnú obuv s rovnou podrážkou.

Stabilizácia (Fáza II)

Vo fáze tvorby nového tkaniva (deň 4 až 28) nie je potrebné nosiť počas dňa škrupinu pre chodidlo. Cieľom je pokračovať v stabilizácii chodidla a pomaly začať s jeho mobilizáciou. Naďalej je potrebné nosiť škrupinu pre chodidlo počas noci, pretože zabraňuje vnútornej rotácii chodila počas ľahu na chrbte alebo na boku. Ide o prevenciu opakovaného roztrhnutia väziva v priebehu noci.

Opora (Fáza III)

Fáza dozrievania tkanív začína okolo dňa 29, takže v závislosti od indikácie môžete začať nosiť Malleo TriStep bez stabilizačného popruhu a škrupiny pre chodidlo. Cieľom je zlepšenie stability a pohyblivosti a tiež koordinácie a rovnováhy. Po skončení tejto fázy môžete pokračovať v nosení ortézy ako prevencii opakovaného poškodenia členkových väzív.