Národné rehabilitačné centrum Kováčová je zdravotnícke zariadenie zaradené ako špecializovaná nemocnica s celoslovenskou pôsobnosťou pre liečbu pacientov po úrazoch chrbtice s poškodením miechy, polytraumatizmoch, amputáciách, náročných operačných výkonoch na pohybovom systéme. Pracovisko je určené aj pre liečbu ústavných činiteľov.

Základný kameň  bol položený dňa 20.10.1977. Výstavba trvala desať rokov. Oficiálne otvorenie ústavu bolo 3.9.1987. Tento rok oslavuje NRC Kováčová 30.výročie svojej činnosti.

V dňoch 15.-16.6.2017 sa aj naša spoločnosť Otto Bock Slovakia zúčastnila a prezentovala na krásnom podujatí organizovanom NRC – XXX. športové hry pacientov NRC Kováčová, kde pacienti mali možnosť súťažiť v rôznych športových disciplínach: Boccia, plávanie, basketbal, hod šípkami, oštepom, granátom, vzpieranie, lukostreľba a mnoho iných. Počas oboch dní bol pripravený aj bohatý kultúrny program a pacienti tak mali možnosť zažiť príjemný čas, zašportovať si a popri tom si vyskúšať zdravotnícke pomôcky, ktoré im pomôžu zlepšiť kvalitu každodenného života.