Vozík môže byť veľmi užitočná pomôcka pri Skleróze multiplex

Dnes, 30. mája, je medzinárodný deň sklerózy multiplex. Sklerózou trpí viac, ako 700 000 Európanov a po dopravných nehodách je toto autoimunitné ochorenie najčastejšou príčinou invalidity u mladých ľudí. Preto, aby sa toto závažné ochorenie dostalo do širšieho povedomia verejnosti, ustanovila Medzinárodná federácia sklerózy multiplex (MSIF) 30. mája za Medzinárodný deň sklerózy multiplex. Skleróze sme sa venovali aj na stránkach neuroorto.sk a asi by sme nevymysleli nič lepšie. Nižšie vám prinášame reprint staršieho článku, plného zaujímavých informácií.


Reprint staršieho článku:

Skleróza multiplex

Mozog a miecha spolu tvoria centrálny nervový systém (CNS). Ten je zodpovedný za koordináciu všetkých motorických funkcií, vnútorných biologických procesov, ako aj integráciu všetkých vonkajších a vnútorných podnetov. Pracuje na princípe riadiaceho centra, ktoré vysiela elektrické impulzy cez nervové vlákna. Nervové vlákna sú obalené izolačnou vrstvou.

Hlavnou zložkou tejto izolačnej vrstvy je biela tukovitá látka, myelín. U ľudí so sklerózou multiplex dochádza k jej nenávratnému poškodeniu v dôsledku obrannej reakcie imunitného systému. Následkom je spomalenie alebo úplné zlyhanie prenosu jednotlivých impulzov.

Skleróza multiplex sa najčastejšie vyskytuje medzi 20. a 40. rokom. Skleróza multiplex môže spôsobovať veľké množstvo neurologických symptómov. Patria medzi ne poruchy videnia (napr. dvojité videnie), poruchy vyprázdňovania močového mechúra, spastické ochrnutie končatín, slabosť a poruchy jemnej motoriky. Tieto symptómy sa často objavujú v období atakov ako následok zvýšenej fyzickej alebo psychickej záťaže či infekcie, a môžu sa líšiť v intenzite a frekvencii.

Pre stanovenie, či sa u pacienta vyvinula skleróza multiplex, má ošetrujúci neurológ k dispozícii širokú škálu diagnostických postupov. Tie podrobne vyšetria pacientovu motoriku, koordináciu, reflexy, zrak a silu. Je tak možné určiť, do akej miery sú poškodené neurologické funkcie a ktoré časti mozgu sú postihnuté. Okrem toho je možné pomocou elektro-fyziologických testov (kontrola citlivosti v končatinách) stanoviť vodivosť nervových vlákien. Na vizualizáciu zápalových oblastí v CNS je možné použiť magnetickú rezonanciu. V súčasnosti neexistuje terapia, ktorá by dokázala liečiť príčiny sklerózy multiplex.

U pacientov so sklerózou multiplex trpiacich spasticitou sa odporúča pravidelná fyzioterapia a používanie zdravotníckych pomôcok ako sú ortézy.