Tento deň sme si vybrali, aby sme odštartovali sériu krátkych článkov, inšpirovaných medzinárodnými iniciatívami pre popularizáciu a prevenciu významných chorôb. Tieto choroby sú v našej spoločnosti často, tak povediac, na okraji záujmu a zaslúžia si byť súčasťou všeobecného dialógu. Ďakujeme našim čitateľkám a čitateľom, že nás upozornili na potrebu popularizácie dôležitých dní. Sme tu pre vás ?

Každoročne patrí dátum 21.5 svetovému dňu kultúrnej diverzity pre dialóg a rozvoj.  Je to práve dialóg medzi ľuďmi s jedinečnými vlastnosťami, ktorý nás dokáže inšpirovať a obohatiť. V našej jedinečnosti je naša sila!

Najbližšie nás čaká veľmi dôležitý dátum. 30.5 si pripomenieme, že Skleróza Multiplex je závažná choroba. Je súčasťou našej spoločnosti a zaslúži si našu pozornosť.
Zostaňte s nami.