V prípade závažných zmien na členku, napríklad v dôsledku artrózy, sa môže pristúpiť k chirurgickému znehybneniu spodného členka. Tento výkon sa nazýva artrodéza. Cieľom je prinavrátiť pacientovi istú úroveň kvalitu života a zmierniť bolesť.

Artrodéza sa vykonáva v špecifických prípadoch pokročilej artrózy, vysokej a pretrvávajúcej nestability kĺbu a jeho závažných deformácií.

K príčinám vedúcim k znehybneniu kĺbu patria závažné a komplexné zmeny alebo poranenia kĺbu, ktoré spôsobujú radikálne obmedzenia v bežnom živote postihnutej osoby.

Liečba je vždy chirurgická, pričom v prípade spodného členka sa rez kožou vedie na vonkajšej strane chodidla. Keď je kĺb odhalený, odstráni sa tkanivo z kĺbových povrchov členkovej a pätnej kosti. Kĺb sa nakoniec pomocou skrutiek zafixuje vo funkčnej polohe. Obnovenie plného zaťaženia končatiny nie je možné skôr, ako je ukončená fáza rehabilitácie trvajúca 10 až 12 týždňov. V priebehu tohto času zabezpečuje stabilizáciu členka ortéza. Vo väčšine prípadov zároveň uľahčuje fyziologické pohyby, predovšetkým odval chodidla.

Odľahčovacia ortéza päty Heel Relief orthosis

Odľahčovacia ortéza päty sa používa predovšetkým po zlomeninách pätnej kosti. Výstuha pozdĺžnej klenby chodidla a opora v lýtkovej oblasti pomocou ortézy zabezpečujú odľahčenie poranenej pätnej kosti. Päta sa v ortéze akoby voľne vznáša. Postupné zvyšovanie tlaku prostredníctvom špeciálnych podpäteniek umožňuje päte pozvoľna si privyknúť z čiastočného na plné zaťaženie. Podrážka je flexibilná aj v prednej časti chodidla, vďaka čomu je umožnený v podstate fyziologický odval. Váš obraz chôdze bude teda pôsobiť prirodzene a harmonicky. Odľahčovaciu ortézu päty je možné nosiť ako topánku. Postihnutú nohu môžete začať zaťažovať už po uplynutí približne ôsmich dní a liečba zvyčajne trvá dvanásť týždňov. V porovnaní s predošlými metódami liečby to znamená skrátenie času práceneschopnosti na polovicu.

Skorý návrat k pohybu

Na rozdiel od predošlých liečebných metód je s odľahčovacou ortézou päty chôdza možná už po ôsmich až dvanástich dňoch od zranenia. Barle budete potrebovať iba veľmi krátko, keďže chodidlo budete môcť začať plne zaťažovať. Liečba býva spravidla ukončená do 12 týždňov. Po konzultácii s vaším lekárom môžete následne prejsť k bežnej alebo ortopedickej obuvi a vložkám do topánok.

Prirodzená chôdza

Vďaka špeciálnej stavbe odľahčovacej ortézy päty je možné dosiahnuť takmer prirodzený odval chodidla. Pomáha to predchádzať chybnému postaveniu chodidla a následným problémom.

Postupný nástup tlaku

Ortézu možno prispôsobiť individuálnemu procesu liečby. Tlak a zaťaženie je možné zvyšovať postupne prostredníctvom špeciálnych podpäteniek.