Recepcia
Pre ľudí nie je vždy jednoduché cestovať alebo hoci aj len ísť von. Či už je to z dôvodu bolestí alebo nariadenia vlády, vždy je to veľká prekážka pre akúkoľvek formu zdravotnej starostlivosti. Uvažovali sme, ako takýmto pacientom naďalej poskytovať podporu a zostať s nimi v kontakte. Napadlo nám, že by sme mohli skúsiť online konzultácie. Pacient skrátka len vypíše zopár základných údajov, aby naši odborníci vedeli, čo si na konzultáciu s ním pripraviť, a potom sa budeme môcť spojiť pomocou technológií na prenos videa, ako napríklad MS Teams, cez videohovor prostredníctvom niektorej z aplikácií v telefóne. Alebo, ak sa ukáže, že je to potrebné, konzultácia sa po predchádzajúcej dohode môže uskutočniť aj osobne – prídeme za vami. Tešíme sa, že všetky naše konzultácie (nielen tie online) sú pre pacienta aj naďalej bezplatné.

Prosím, vyplňte túto štandardnú sériu otázok a nezabudnite nám na seba nechať kontakt, aby sa s vami mohol spojiť náš odborník. 🙂

Bezplatne online skolenia
Meno
Meno
Meno
Priezvisko
GDPR Súhlas
Viac informácií môžete nájsť na https://www.ottobock.sk/footer-page-bottom/data-privacy-statement.html
2. Postihnutá časť tela:
3. Svalová sila:

4. Ochrnutá / ochabnutá časť tela

Dolná končatina:
Horná končatina:
6. Citlivá končatina
7. Obraz chôdze: