Skleróza multiplex môže spôsobovať veľké množstvo neurologických symptómov.

Mozog a miecha spolu tvoria centrálny nervový systém (CNS). Ten je zodpovedný za koordináciu všetkých motorických funkcií, vnútorných biologických procesov, ako aj integráciu všetkých vonkajších a vnútorných podnetov. Pracuje na princípe riadiaceho centra, ktoré vysiela elektrické impulzy cez nervové vlákna. Nervové vlákna sú obalené izolačnou vrstvou.

Hlavnou zložkou tejto izolačnej vrstvy je biela tukovitá látka, myelín. U ľudí so sklerózou multiplex dochádza k jej nenávratnému poškodeniu v dôsledku obrannej reakcie imunitného systému. Následkom je spomalenie alebo úplné zlyhanie prenosu jednotlivých impulzov.

Skleróza multiplex sa najčastejšie vyskytuje medzi 20. a 40. rokom. Skleróza multiplex môže spôsobovať veľké množstvo neurologických symptómov. Patria medzi ne poruchy videnia (napr. dvojité videnie), poruchy vyprázdňovania močového mechúra, spastické ochrnutie končatín, slabosť a poruchy jemnej motoriky. Tieto symptómy sa často objavujú v období atakov ako následok zvýšenej fyzickej alebo psychickej záťaže či infekcie, a môžu sa líšiť v intenzite a frekvencii.

Pre stanovenie, či sa u pacienta vyvinula skleróza multiplex, má ošetrujúci neurológ k dispozícii širokú škálu diagnostických postupov. Tie podrobne vyšetria pacientovu motoriku, koordináciu, reflexy, zrak a silu. Je tak možné určiť, do akej miery sú poškodené neurologické funkcie a ktoré časti mozgu sú postihnuté. Okrem toho je možné pomocou elektro-fyziologických testov (kontrola citlivosti v končatinách) stanoviť vodivosť nervových vlákien. Na vizualizáciu zápalových oblastí v CNS je možné použiť magnetickú rezonanciu. V súčasnosti neexistuje terapia, ktorá by dokázala liečiť príčiny sklerózy multiplex.

U pacientov so sklerózou multiplex trpiacich spasticitou sa odporúča pravidelná fyzioterapia a používanie zdravotníckych pomôcok ako sú ortézy.

Viac informácií o poroduktoch nájdete na:

http://www.ottobock.sk/ortotika/produkty-od-a-do-z/walkon/