Artróza kolena (gonartróza)

9184

Artróza kolena je ochorenie s progresívnym priebehom a opotrebovaním kolenného kĺbu. Takéto opotrebovanie môže byť dôsledkom istej predispozície alebo choroby, či úrazu. Postihuje najčastejšie ľudí vo vyššom veku.

Pri artróze kolena rozoznávame dve základné formy: primárnu (v dôsledku predispozície) a sekundárnu (získanú) artrózu. V prípade výrazne rozšírenejšej primárnej artrózy je pravidelná záťaž chrupavky väčšia, ako to umožňuje jej stabilita.

Primárna artróza sa najčastejšie objavuje vo vyššom veku, čo znamená že až 75 % všetkých ľudí starších ako 50 rokov a približne 90 % všetkých sedemdesiatnikov a starších trpí týmito zmenami kĺbov. Sekundárna artróza môže vzniknúť dôsledkom úrazu, napríklad v prípade priameho poškodenia kĺbovej chrupavky. Medzi ďalšie príčiny patria zápal či reumatické ochorenie.

Najčastejšou príčinou artrózy kolena je predchádzajúce poškodenie menisku. Ďalšie príčiny bolesti kolenného kĺbu možno nájsť v priľahlých kĺbových štruktúrach. Opotrebovanie, nesprávne postavenie bedrového kĺbu a padnutá priečna alebo pozdĺžna klenba chodidla predstavujú výrazné rizikové faktory pre nábeh artrózy kolena.

Váš ošetrujúci lekár alebo ortopedický technik rozhodne, ktoré ortotické riešenie je pre vás najvhodnejšie. My vám radi poskytneme podporu. To, či je daný produkt pre vás naozaj vhodný, alebo či ste schopný v plnej miere využiť funkcie, ktoré ponúka, závisí od množstva rôznych faktorov. Za rozhodujúci sa považujú celkový fyzický stav, telesná kondícia a dôkladné lekárske vyšetrenie.

ORTÉZA AGILIUM FREESTEP 2.0

Je možno najnezvyčajnejšia, ale zároveň je veľmi účinná. Nezvyčajné je, že je zostavená ako AFO ortéza. Tým však koleno neobmedzuje, ale predovšetkým vďaka tejto konštrukcii sa môžu využiť sily vznikajúce pri našľapovaní. Pri mediálnej alebo laterálnej gonartróze cielene odľahčuje postihnutú časť. To je kľúč k účinnému odľahčovaniu kolena pri artróze.

Ortéza Agilium Freestep 2.0 sa prispôsobuje individuálne. Podrážky sa môžu v prípade potreby oblepiť kožou alebo vložkou. Možno použiť aj korkový klin alebo korkovú podrážku. V každom prípade odporúčame pevnú obuv.

Konštrukcia a spôsob pôsobenia

Ortéza Agilium Freestep 2.0 pozostáva z chodidlového a predkolenného dielu, ktoré sú spojené kĺbom. Kĺb je voľne pohyblivý len v sagitálnej rovine. Vo frontálnej rovine sú premostené rigidné členkové kĺby. Ortéza sa nosí v topánke. Týmto a prostredníctvom dodatočnej fixácie na predkolení sa ortéza upína obzvlášť pevne.

Biomechanické štúdie ukazujú, že rigidným premostením členkového kĺbu sa obmedzí everzný pohyb. To vedie k posunutiu tlakového bodu laterálne. Tým sa posunie aj bod otvorenia sily reagujúcej pri dopade na zem v laterálnom smere okraja chodidla a následne sa lateralizuje priebeh výsledného silového vektora. Z toho vyplýva skrátenie ramena páky voči stredu kolena. To ovplyvňuje výšku momentov pôsobiacich na kolene. Skrátením ramena páky sa zmenší externý frontálny varusový moment. Výsledkom je odľahčenie mediálnej oblasti kolena. Varusový moment sa môže prostredníctvom ortézy Agilium Freestep 2.0 výrazne zredukovať.

Ako doplnok ku konzervatívnej liečbe unikompartimentálnej gonartrózy je ortéza Agilium Freestep 2.0 vhodná aj na predoperačné používanie na kontrolu indikácie valgóznej obstúpenej osteotómie pri varusovej gonartróze. Pooperačne sa ortéza nasadzuje po operácii chrupavkových štruktúr a menisku, ktoré si vyžadujú jednostranné odľahčenie.

DOSTUPNÉ DVA TYPY ortéz Agilium Freestep 

1.) ortéza, ktorá rieši Mediálnu OA (kovová dlaha umiestnená na latrálnej strane predkolenia)

2.) ortéza, ktorá rieši Laterálnu OA (kovová dlaha umiestnená na mediálnej strane predkolenia)

Video: Christian Neureuther o Agilium Freestep 2.0 – prečo Agilium?