Nestabilita väzu v kolene

7666

V kolene sa nachádza niekoľko väzov. Spoločne so svalmi obklopujúcimi kolenný kĺb ho stabilizujú. Pre zabezpečenie stabilizácie a patričnej pohyblivosti musia väzy v kĺbe vykazovať určitú pevnosť. Slabosť (voľnosť) väzov môže nastať pôsobením vrodených alebo získaných faktorov. Častým následkom býva kĺbová nestabilita. V prípade ruptúry väzu môže dôjsť aj k úplnej strate stability kĺbu. Nestabilita kolena je spôsobená vrodenou alebo získanou slabosťou väzov s alebo bez zapojenia ďalších stabilizačných štruktúr (napr. kĺbové puzdro, kĺbová chrupavka, menisky, svalové štruktúry). Tieto príčiny môžu viesť k zvýšenej nestabilite kolenného kĺbu.

Vo všeobecnosti sa forma nestability kolena definuje počtom postihnutých väzivových štruktúr. Čím je teda väčší počet postihnutých väzov, tým menej stabilný bude kolenný kĺb. V prípade postihnutia skrížených väzov dochádza často k nestabilitám, ktorých následkom je výrazné posúvanie predkolenia dopredu alebo dozadu. Pri komplexnejšej nestabilite kolena spočíva príčina často v kombinácii postihnutých štruktúr, napríklad voľnosť vnútorných skrížených väzov, bočných väzov, ochabnutého kĺbového puzdra kolena a/alebo poškodenia meniskov.

Nestabilita kolena môže viesť k pocitom nestability, k skutočnej nestabilite, bolesti a zápalom. Dlhodobým následkom býva pomerne často artróza v dôsledku zvýšeného opotrebovania kĺbovej chrupavky. Na počiatku sa nestabilita prejavuje napríklad neistotou pri chôdzi alebo bolesťou pri zvýšenej záťaži.

GENU CAREZZA

Je anatomicky tvarovaná ortéza s mäkkým lemovaním, ktorej nosenie je veľmi pohodlné. Optimálne sedí na každom tvare nohy vďaka elastickým sťahujúcim popruhom. Laterálne a mediálne špirálové pružiny odľahčujú a stabilizujú kolenný kĺb pri miernej nestabilite kolena. Nosenie tejto ortézy zlepšuje propriocepciu, podporuje senzomotoriku, resorpciu edémov a hematómov a zmierňuje bolesť.

Indikácie:

  • Bolesť kolena bez poškodenia väzivového aparátu alebo s jeho minimálnym poškodením a s pocitom alebo bez pocitu miernej nestability
  • Podráždenie a opuchy kolenného kĺbu
  • Tendomyopatie
  • Nábeh na tendinózy
  • Bolesť kolena podmienená záťažou
  • Podráždenie mäkkých tkanív po zranení a alebo počas operácii
  • Mierna gonartróza

Táto ortéza je dostupná aj vo verzii wraparound / rozopínateľná po celej dĺžke, takže je jednoducho nasadzovaná aj snímaná.

GENU DIREXA

Má v konštrukcii zabudované úzke hliníkové dlahy a polycentrické kĺby na zabezpečenie stredného stupňa stability kolena bez obmedzovania pohybu. Optimálne sedí na každom tvare nohy vďaka dvom elastickým sťahujúcim popruhom. Laterálne a mediálne postranné ušká na jednoduchšie natiahnutie ortézy na končatinu zabezpečia jednoduché polohovanie ortézou.

Indikácie: 

– bolesť kolena s miernym až silným poškodením väzivového aparátu a/alebo s ľahkým až silným pocitom nestability
– gonartróza so začínajúcou až silne degeneratívnou nestabilitou väzivového aparátu a/alebo s miernym až silným pocitom nestability (najmä skrížený väz)
– posttraumatická a pooperačná nestabilita
– reumatoidná artritída
– syndróm patelofemorálnej bolesti

Táto ortéza je dostupná aj vo verzii wraparound / rozopínateľná po celej dĺžke, takže je jednoducho nasadzovaná aj snímaná.