COSA ACTIVE / COSA JUNIOR – Praktický tréning na nosenie abdukčnej ortézy podľa H. Schodde

2474
Cvičenie 1
– vykonajte napravo aj naľavo
– opakujte ráno, naobed a večer

1.1

Počiatočná pozícia:
pacient na liečebnom stole v kľačiacej pozícii, lakte v uhle, podopierajúc sa vpredu. Pacient nesmie zmeniť túto pozíciu počas celého cvičenia. Kolená odseba, päty spolu.

1.2

Jedna noha je natiahnutá.

1.3

Pacient pohybuje nohou z vystretej pozície dopredu a dozadu proti tlaku ruky terapeuta na stole.

1.4

Späť do počiatočnej pozície.

Cvičenie 2
– vykonajte napravo aj naľavo
– opakujte ráno, naobed a večer

2.1

Počiatočná pozícia:
pacient na liečebnom stole v kľačiacej pozícii, lakte v uhle, podopierajúc sa vpredu. Pacient nesmie zmeniť túto pozíciu počas celého cvičenia. Kolená odseba, päty spolu.

2.2

Terapeut stojí na jednej strane pacientovho bedra a podrží pacientove ruky na stole.

2.3

Pacient tlačí bedro do strany proti stojacemu terapeutovi, tlak podrží počas 30-60 sekúnd.

2.4

Späť do počiatočnej pozície.

Cvičenie 3
– vykonajte napravo aj naľavo
– opakujte ráno, naobed a večer

3.1

Počiatočná pozícia:
pacient leží na boku, chodidlom spodnej nohy tlačí proti stene.

3.2

Vrchné koleno je ohnuté a tlačí proti bedru terapeuta. Terapeut drží pravou rukou pacientove koleno a terapeutova ľavá ruka je položená z pacientovým ramenom na podložke ako opora.

3.3

Pritom pacient tlačí rameno dozadu proti terapeutovej ruke. Pacientovo telo ostáva v plne natiahnutej polohe. Lopatky sa približujú v závislosti od spätného tlaku.

3.4

Vydržte v tejto polohe 30 – 60 sekúnd.

Cvičenie 4
– vykonajte napravo aj naľavo
– opakujte ráno, naobed a večer

4.1

Pacient stojí pri stole a drží sa.

4.2

Pacient by mal naťahovať koleno ako najviac je to možné a pritom tlačiť päty do podlahy.

4.3

Pacient vystiera hornú polovicu tela čo najviac ako je možné, kým terapeut poskytuje oporu.

4.4

Panvu posúva dopredu najviac ako je to možné, aby sa dosiahol optimálny vzpriamený postoj, držte 30 – 60 sekúnd.