Podporujeme kampaň WeThe15

Ottobock podporuje #WeThe15 kampaň

Asi 15 % svetovej populácie žije so zdravotným znevýhodnením. Zabezpečiť, aby hlasy 1,2 miliardy ľudí boli vypočuté, je cieľom kampane #WeThe15. Táto kampaň sa v priebehu nasledujúcich desiatich rokov plánuje stať najväčším svetovým hnutím za ľudské práva a diverzitu. Spoločnosť Ottobock bude pracovať ruka v ruke s medzinárodnými organizáciami z oblasti obchodu, politiky, kultúry a športu v boji proti diskriminácii a za začatie zmien, ktoré umožnia ľuďom so zdravotným znevýhodnením naplno si užívať hodnotnejší a život v inklúzii. Ďalšími partnermi tejto kampane sú Komisia Európy, UNESCO, Rada OSN pre ľudské práva a Svetová zdravotnícka organizácia.

Pri príležitosti zahájenia tejto kampane bolo na celom svete zahalených svetlom fialovej farby 80 ikonických pamiatok – od Niagarských vodopádov v USA až po Eiffelovu vežu vo Francúzku. Toto hnutie si totiž za svoju oficiálnu farbu zvolilo práve fialovú. Do tejto akcie sa zapojila aj spoločnosť Ottobock, ktorá v Berlíne rozsvietila svoje Vedecké centrum a komín na mieste bývalého pivovaru Bötzow (kde dnes sídli laboratórium spoločnosti Ottobock Future Lab). V Duderstadte už na fialovo svieti aj sídlo tejto spoločnosti.

„Rozmanitosť máme už v krvi.“ Našim poslaním je zlepšovať kvalitu života našich klientov, preto nás veľmi teší, že okrem iniciatívy „The Valuable 500“ a nášho záväzku voči paralympijským hrám môžeme podporiť aj kampaň #WeThe15“, vysvetľuje generálny riaditeľ spoločnosti, Philipp Schulte-Noelle.

Paralympijské hry, ktoré sa 24. augusta začali v Tokiu, poslúžili aj ako zahájenie kampane, resp. začiatok pôsobenia hnutia #WeThe15. Po prvý raz v ňom spojili svoje sily Medzinárodný paralympijský výbor, Nadácia hier Invictus, Špeciálne olympijské hry a ICSD (Medzinárodný výbor športu pre nepočujúcich). Ich spoločným cieľom je využiť paralympijské hry na to, aby svetovú verejnosť oboznámili o postavení ľudí so zdravotným znevýhodnením v spoločnosti, a tým pomohli zlepšiť kvalitu ich života.

Spoločnosť Ottobock už viac ako tri desaťročia veľmi aktívne podporuje paralympijský šport ako poskytovateľ technických služieb. Naša spoločnosť prevádzkuje strediská technických opravovní na miestach, kde si športovci môžu nechať bezplatne udržiavať a opravovať svoju športovú výbavu pred súťažami aj počas nich. „Paralympijské hry podčiarkujú skutočný význam športu. Keď športovci veria v seba, sú plní nadšenia a majú motiváciu, môžu dosiahnuť čokoľvek. Tento postoj by sme mali preniesť aj my do svojho každodenného života“, hovorí Georgia Näder, pravnučka zakladateľa tejto spoločnosti, ktorá zastupuje rodinu majiteľa v Dozornej rade.

Na základe tlačovej správy spoločnosti Ottobock