Detská obrna (Poliomyelitída) je infekčná choroba vyvolaná tzv. poliovírusom. Poliovírus napáda prevažne centrálny nervový systém (mozog a/alebo miechu). K infekcii dochádza príjmom infikovaných potravín. Inkubačná doba (čas, ktorý uplynie od infekcie do prepuknutia choroby) je približne 6 až 10 dní. Ak sa infekcia zastaví v tomto štádiu, hovoríme o tzv. asymptomatickej alebo abortívnej poliomyelitíde. Dochádza k nej približne v 4 až 8 % všetkých infikovaných prípadov.

Skoré štádiá choroby sú sprevádzané nešpecifickými príznakmi typickými aj pre iné vírusové infekcie: bolesti hlavy, horúčka a poprípade hnačka. Približne v 1 % všetkých prípadov infekcie prenikne vírus stenou tráviaceho traktu a prostredníctvom krvného obehu sa dostane do miechy a mozgu. Toto rovnako vedie k neparalytickej forme poliomyelitídy, ktorá sa prejavuje bolesťou hlavy, šije a chrbta. Asi iba pri 0,1 % všetkých infekcií dochádza k priamemu napadnutiu nervových buniek miechy a/alebo mozgu vírusom. Tu už ide o paralytickú formu, keďže v týchto prípadoch dochádza k ochrnutiu.

Symptómy post-poliomyelitického syndrómu (neskoré následky poliomyelitídy) sú:

 • Celkový nedostatok sily a výdrže
 • Extrémna slabosť
 • Ťažkosti s dýchaním a prehĺtaním
 • Zlá tolerancia chladu
 • Bolesť svalov a/alebo kĺbov
 • Zvýšená svalová slabosť/bolesť svalov
 • Pokles svalovej hmoty (svalová atrofia)
 • Nárast nestability kĺbov/kĺbových deformít
 • Kŕče
 • Svalové zášklby (fascikulácia)
 • Zmeny v obraze chôdze a /alebo zvýšená tendencia k pádom

Elektronicky riadený systém kolenného kĺbu E-MAG Active

Ortéza pri ochrnutí dolnej končatiny

Lepšia pohyblivosť a prirodzený obraz chôdze

Ortotický systém E-MAG Active bol vyvinutý pre používateľov, ktorí z dôvodu ochabnutia alebo úplného zlyhania kolenných extenzorov nie sú schopní vlastnou silou stabilizovať svoj kolenný kĺb.

Inteligentný systém senzorov meria polohu končatiny počas chôdze a podľa toho riadi kĺb ortézy. To znamená, že počas chôdze je kolenný kĺb automaticky otvorený, v stojnej fáze sa zamkne pre bezpečnú oporu počas státia a vo švihovej fáze sa odomkne pre prirodzenejší obraz chôdze.

E-MAG Active je vhodný aj pre používateľov s nulovou funkčnosťou členkového kĺbu.

Prirodzenejšia chôdza

Prirodzenejší obraz chôdze a túžba nemusieť sa neustále sústreďovať na každý pohyb: Tieto požiadavky spájajú mnohých používateľov ortéz. Inteligentná elektronika je zárukou, že budete chodiť prirodzenejšie a plynulejšie. Kĺb sa otvára automaticky pomocou magnetu a vaše ruky zostávajú voľné. Môžete sa plne venovať iným dôležitým veciam v živote – vašej rodine, pracovným činnostiam, koníčkom.

Lepšie držanie tela

E-MAG Active vám uľahčí vykonávanie pohybov: Možno vďaka tomu spravíte viac a budete aktívnejší ako predtým. Môže to mať priaznivý vplyv na vaše svalstvo a vaše celkové telesné zdravie, napríklad na váš srdcovo-cievny systém. Vďaka prirodzenejšiemu obrazu chôdze sa takmer úplne obmedzí potreba vyrovnávacích pohybov, čím sa zmierni záťaž protiľahlej strany tela, a tým aj príznaky jej opotrebovania.

Bicyklovanie

Keď použitím malého tlačidla prepnete vašu ortézu E-MAG Active do odomknutého režimu, môžete sa ísť dokonca bicyklovať, napríklad na terapeutickom bicykli. Inteligentná ovládacia jednotka umožňuje aj iné športové aktivity, ako napríklad severskú chôdzu.

Vhodný na každodenné použitie

Vďaka uzatvorenej konštrukcii je systém E-MAG Active chránený pred vonkajšími vplyvmi, ako napríklad nárazmi alebo zachytením oblečenia. Plochy kĺbu tvoria aj pri flexii kolena homogénny a uzatvorený povrch.

Dlhá výdrž batérie

V závislosti od druhu vykonávaných pohybov vydrží E-MAG Active až 5000 krokov. To zodpovedá vzdialenosti približne 8 km a zvyčajne postačuje na jeden deň. Batériu cez noc opäť jednoducho nabijete.

Rýchly a tichý

Neustála hlučnosť môže byť vnímaná ako rušivá a nepríjemná. Magnet, ktorý odomyká kĺb počas chôdze pracuje rýchlo a ticho – vďaka tomu je v bežnom živote veľmi nenápadný.

E-MAG Active stabilizuje váš kolenný kĺb v rozhodujúcom momente, a to v stojnej fáze cyklu chôdze. Teda vo fáze, kedy svoju váhu prenesiete na postihnutú končatinu. Následne je kĺb opäť uvoľnený pre švihovú fázu, teda keď prešvihnete končatinu opäť dopredu. E-MAG Active sa odomyká pohybmi vašej chôdze pri každom kroku a opäť sa zamkne pred nášľapom chodidla. Všetko toto umožňuje inteligentný systém senzorov, ktorý meria polohu dolnej končatiny počas chôdze a posiela tieto údaje elektronickej jednotke v kĺbe. Kĺb je odomykaný magneticky – rýchlo a ticho. Takto vznikol aj názov kĺbu: E-MAG zo slova elektromagnetický.