E-Mag Active Stein sitzend, 646D237 New Brand 2011

E-MAG Active 17B203

Mobilita s vylepšenou bezpečnosťou

Odkedy bol E-MAG Active uvedený do predaja v roku 2008, urobil mnohé prevratné inovácie vo vývoji ortotického systému kolenného kĺbu. Zadefinoval nové štandardy v dynamike a mobilite.

Koncept:

E-MAG Active je nielen inovatívny ale aj osvedčený: inteligentný senzorický systém sníma polohu dolnej končatiny počas chôdze a podľa toho ovláda kĺb ortézy.

Hlavný prínos:

Používateľ môže profitovať z funkčnosti kĺbu ortézy aj keď nemá funkčný členok: kĺb je aktivovaný nezávisle na členku a ploske chodidla.

E-MAG Active ponúka užívateľovi výrazné zlepšenie mobility a bezpečnosti, napomáha k hladšej, viac prirodzenej chôdzi, čím zlepšuje kvalitu života.

Dvojitá bezpečnosť: nový E-MAG Active obsahuje funkciu PreLock. Táto funkcia bezpečne uzamkne kolenný kĺb predtým ako sa dosiahne plná extenzia.

Vhodný pre:

Pacientov so zvýšenou potrebou mobility, ktorí doteraz z rôznych anatomických dôvodov nemohli dostať adekvátne ortotické vybavenie, resp. ho odmietli. Používaním kĺbu E-MAG Active sa možno vyhnúť tvorbe kontraktúr a poškodeniam kĺbu spôsobujúcim znehybnenie, zredukovať svalové atrofie, resp. podporovať tvorbu svalstva. Odľahčí sa kontralaterálna strana a možno sa vyhnúť kompenzačným pohybom. Na chôdzu treba vynaložiť menej energie a pacient profituje zo zvýšenej mobility.

Výhody na prvý pohľad

 • E-MAG Active je kĺbový systém pre ortézy zhotovované individuálne na mieru
 • Voľný výber dizajnu ortézy v oblasti predkolenia a chodidla
 • Vysoká bezpečnosť v dôsledku súhry nastavenia uhla a akcelerácie senzorov
 • E-MAG Active kĺb funguje nezávisle od členkového kĺbu
 • V oblasti predkolenia a chodidla sa nenachádzajú nijaké rušivé elektronické komponenty
 • Ešte väčšia bezpečnosť vďaka funkcii PreLock, ktorá uzamyká kolenný kĺb a je aktivovaná pri 15º flexii kolena pred plnou extenziou kolenného kĺbu počas švihovej fázy
 • Mechanická (prechodná) funkcia voľného prepínania umožňuje aj iné použitie, napr. pri jazde na bicykli
 • Vďaka nízkej hlučnosti je používanie tohto kĺbu diskrétne

Indikácie

Kĺb E-MAG Active bol vyvinutý pre pacientov, ktorí v dôsledku čiastočného ochrnutia svalstva dolnej končatiny nedokážu bezpečne používať kolenný kĺb bez kompenzácie ortézou.

Na bezpečnejšie používanie tohto systému kolenného kĺbu je potrebné, aby boli zachované aspoň niektoré svalové funkcie alebo extenčný moment v bedrovom. To zaručí bezpečné prepínanie medzi stojnou a švihovou fázou pri chôdzi.

Kĺb E-MAG Active je možné aplikovať pre telesnú hmotnosť do 100 kg (pri bilaterálnej konštrukcii) s použitím mediálneho vodiaceho kĺbu. Unilaterálne použitie kĺbu je možné do hmotnosti 85 kg, a ak nie je potrebné vyriešiť ortézou žiadnu výraznú fyziologickú odchýlku vo frontálnej a sagitálnej rovine.

Nemusí byť prítomná žiadna funkcia (svalová sila) členkového kĺbu.

Kontraindikácie

 • Nedostatočné zvyšky svalových funkcií, ktoré zabezpečujú bezpečné používanie, ako aj nedostatok hyperextenzie kolenného kĺbu
 • Ak nie je možnosť ovplyvniť extenziu kolenného kĺbu prostredníctvom dorzálneho dorazu
 • Kontraktúra kolenného kĺbu viac ako 15º
 • Kognitívné problémy
 • Vážna spasticita, ktorá ovplyvňuje bezpečné fungovanie