Prečo je správne ležanie detí s oneskoreným vývojom dôležité?

2341

Základy neskoršej schopnosti pohybu možno vidieť už v prvých mesiacoch života dieťaťa. Dvíhanie nôh, rúk, hlavičky, snaha otočiť sa – keď sa prvé pohyby oneskoria, zabrzdí sa aj celý vývoj pohybového aparátu.

Správnym polohovaním v ľahu zabránime chybnej polohe a napätiu svalstva, a to aj počas spánku. Polohovacie systémy Otto Bock a Leckey vám k tomu pomôžu a okrem toho odľahčia záťaž na kožu a upravia teplotu.

1. Pomáha vyrovnávať hlavu a trup podľa osi tela a vďaka tomu sa vytvára návyk na ich správne držanie a stabilitu

2. Uľahčuje nadväzovanie kontaktu a dieťaťu pomáha udržať pozornosť

3. Aktivuje vnímanie vlastného tela4. Zlepšuje prehĺtanie a príjem potravy
5. Prevencia sekundárnych ortopedických problémov (poškodenie bedier, skoliózy a zlé postavenie kĺbov)6. Napomáha správnemu vývinu bedrového kĺbu v štádiu raného vývoja