Dysplázia bedrového kĺbu

11546

Pod pojmom dysplázia bedrového kĺbu rozumieme nesprávny vývin alebo vývinovú odchýlku jamky bedrového kĺbu. Jej následkom dochádza k chybnému postaveniu, ktoré sa odborne označuje aj ako bedrová luxácia, alebo luxácia bedrového kĺbu. Luxácia teda označuje čiastočné alebo úplné vykĺbenie hlavice stehennej kosti z jamky bedrového kĺbu, teda situáciu, kedy hlavica do jamky správne nezapadá. Pri vrodenej dysplázii bedrového kĺbu nie je pri narodení bedrový kĺb správne tvarovaný. Dievčatá pritom bývajú postihnuté približne šesťkrát častejšie ako chlapci.

Medzi typické symptómy dysplázie a luxácie bedrového kĺbu, ktoré môžu byť mierne až závažné, patria:

  • Nestabilita bedrového kĺbu
  • Vykĺbenie hlavice stehennej kosti s následným návratom do pôvodnej polohy
  • Obmedzená abdukcia postihnutého bedrového kĺbu
  • Asymetria femorálnych rýh (záhybov kože na stehnách a zadočku)
  • Zjavná kratšia dĺžka postihnutej končatiny

Dysplázia a luxácia bedrového kĺbu sa zvyčajne vyskytuje na jednej strane (približne 60 % prípadov), no symptómy sa môžu objaviť aj obojstranne. Prvým príznakom dysplázie bedrového kĺbu u novorodenca býva nestabilita bedrového kĺbu, no tento stav sa v 80 % prípadov sám upraví. K luxácii bedrového kĺbu môže dôjsť v dôsledku pôsobenia vonkajšej sily na hlavicu stehennej kosti (napríklad pri prebaľovaní, keď má dieťa rozkročené nôžky)

Ak pri lekárskej prehliadke novorodenca vznikne podozrenie na nesprávny vývin bedrových kĺbov, nasleduje vyšetrenie ultrazvukom. Na jeho základe lekár vyhodnotí, či je možné potvrdiť podozrenie na dyspláziu alebo luxáciu bedrového kĺbu. Röntgenové vyšetrenie sa vykonáva iba v prípade liečby. Z dôvodu vylúčenia možnosti rozpadu kĺbu (nekrózy hlavice stehennej kosti) sa po ukončení liečby robí röntgenový snímok. Liečba sa odvíja od závažnosti symptómov a od veku dieťaťa v čase stanovenia diagnózy. Vo všeobecnosti však platí pravidlo, že čím mladšie je dieťa v čase stanovenia diagnózy, tým úspešnejšia býva liečba dysplázie a luxácie bedrového kĺbu.

V mnohých prípadoch nie je v skorom štádiu potrebná liečba vôbec, pretože v prvých dvoch mesiacoch sa často bedrová dysplázia sama upraví. Túto samovoľnú liečbu bedrovej dysplázie môžete podporiť balením naširoko, teda v polohe s pokrčenými nôžkami v bedrách, nosením v šatke a dôkladným vyhýbaním sa predčasnej extenzii bedier.

Ak bedrová dysplázia naďalej pretrváva aj v druhom až štvrtom týždni života dieťaťa, je na mieste liečba prostredníctvom abdukčnej ortézy. Ošetrujúci lekár rozhodne o potrebe dodatočnej fyzioterapie a cvikov na uvoľnenie svalstva. V prípade dysplázie so súčasnou luxáciou bedrového kĺbu musí dôjsť k navráteniu hlavice stehennej kosti do kĺbovej jamky. Tento efekt je možné dosiahnuť s použitím ortéz. Následne je potrebné zabezpečiť, aby nedošlo k opätovnému vykĺbeniu hlavice z jamky bedrového kĺbu. Aj v tomto prípade tak možno učiniť s použitím ortéz.

Indikácie:

→    Terapia porúch vývoja bedrových kĺbov u kojencov ( ˂ 1 rok). Bedrové kĺby typu II.a, II.b,II.c  stabilná podľa Grafa. Indikáciu musí stanoviť lekár!

→    Pre všetky deti s necetrovaným bedrovým kĺbom Grafov, „troj-fázový liečebný koncept“ zodpovedá patologicko-anatomickému stupňu vývoja bedrového kĺbu:

  • repozícia 2) retencia  3) druhotná osifikácia

Účinky:

→ Flexia bedrových kĺbov nad 90° pri kontrolovanej strednej abdukcii je najlepším predpokladom toho, aby sa rýchlo podarilo dobehnúť oneskorenie vo vývoji bedrového kĺbu.

→ Pre túto polohu bedra sa v praxi najlepšie osvedčila Tübingen bedrová abdukčná ortéza. Stehenné objímky sú spojené s ramenným strmeňmi pomocou 2 perlových laniek, ktorými sa opakovateľne nastavuje flexia v bedrách. Požadovanú abdukciu dokážeme nastaviť pomocou rozpery.

Keď vášmu dieťaťu diagnostikujú takzvanú bedrovú dyspláziu, teda oneskorenie vývoja jamky bedrového kĺbu, váš lekár vám vysvetlí vhodné metódy ako aj dĺžku trvania liečby.

Tübingenská abdukčná ortéza bedrových kĺbov podľa profesora Bernaua vytvára najlepšie možné podmienky pre zabezpečenie úplného a bezproblémového dozretia bedrových kĺbov vášho dieťaťa. Pre vývoj bedier je najvhodnejšie postavenie v tzv. „sede naširoko“. Je to tá istá poloha, v ktorej sa dieťa nachádza v maternici pred narodením. Abdukčná dlaha zabezpečí flexiu v bedrovom kĺbe dieťaťa väčšiu ako 90 stupňov a mierne roznoženie. Hoci sa to na prvý pohľad môže javiť ako zvláštne, ide v podstate iba o predĺženie prenatálneho obdobia. Umožní to bedrovým kĺbom dieťaťa dozrieť v rovnako priaznivých podmienkach, aké by boli v maternici.

Prečo je dôležité aby sa nezanedbala dysplázia bedrových kĺbov u detí

Bedrové kĺby sa budú pri naďalej prítomnej dysplázii v dôsledku pokračujúcej poruchy vývoja zhoršovať a jedna alebo obidve hlavice kosti stehennej môžu v nepriaznivom prípade z jamky úplne vykĺznuť, teda vykĺbiť sa. To je ťažká komplikácia, ktorá si vyžaduje veľmi náročnú liečbu a vo viacerých prípadoch je potrebná operácia. Vývoj bedrových kĺbov sa môže zastaviť v nevyvinutom štádiu s dôsledkom dysplázie striešky jamky. To vedie k predčasnému a zosilnenému opotrebovaniu chrupavky a k následnej artróze už v rannom veku. Bedrové kĺby sa môžu dodatočne spontánne vyvinúť, teda samé od seba sa môžu stať plne výkonnými, tzn. uzdraviť sa. Bohužiaľ, lekár nemôže v jednotlivom prípade pomocou vyšetrovacej metódy predpovedať, ako sa bude nevyvinutý kĺb vyvíjať. Preto sa u chorobne nevyvinutých kĺbov zásadne vykonáva liečba.

Výhody:

– Overená liečebná metóda.

– Obľúbené u rodičov vďaka jednoduchosti ovládania a nastavovania do flexného, či extenčného postavenia bez potreby použitia ďalšieho náradia.

– Ľahká konštrukcia umožňuje deťom voľný pohyb v prípustnom rozsahu a neobmedzuje ich o nič viac ako je nutné.

– Ortéza je vodeodolná a taktiež aj voči slanej vode, jednoduchá údržba, vhodná na každodenné používanie.

Tübingen abdukčná ortéza – návod na používanie

Toto video vám ukáže ako vy, rodičia, môžete nasadiť a sňať Tübingenovu abdukčnú ortézu.
Tübingen abdukčná ortéza – návod na nastavenie

V tomto videu vám Dr. Lorenz ukáže, ako správne nastaviť Tübingenovu abdukčnú ortézupo prvýkrát.
Tübingen abdukčná ortéza – rozhovor s Tildinou mamou a Dr. Lorenzom

Tilda bola diagnostikovaná s dyspláziou bedrového kĺbu a nosí Tübingenovu abdukčnú ortézu. Jej mama Steffi a Dr. Lorenz hovoria o svojich skúsenostiach.