Obnovenie istoty vášho kolena- Cvičenie za cvičením

3669

Cielený pohybový program podporuje vybavenie ortézou Genu Arexa a Xeleton. Je potrebné aktivizovať svalstvo a podporovať rovnováhu. Pomocou štyroch jednoduchých rehabilitačných cvikov si zlepšíte stabilitu kolena.

1. fáza: po operácii – 1. a 2. týždeň
1 x denne, 15 – 30 minút2. fáza: 3. až 6. týždeň
1 x denne, 15 – 30 minút3. fáza: od 7. týždňa
1 x denne, 15 – 30 minút

  • !Dôležitá informácia:
  • Pred začatím cvičenia sa v každom prípade poraďte s lekárom alebo fyzioterapeutom, či sú tieto cvičenia pre vás vhodné.
  • Ak pocítite akékoľvek problémy počas alebo po cvičení, ihneď pretaňte cvičiť a konzultujte to s lekárom alebo rehabilitačným terapeutom.
  • Vyhnite sa preťaženiu, aby ste zabránili zraneniu.
  • Ak sa necítite isto pri niektorom cvičení, je lepšie cvik preskočiť a skúsiť zopakovať neskôr.
  • Spolupracujte s lekárom alebo fyzioterapeutom a prispôsobte si cvičenia svojej kondícii a zdravotnému stavu.
  • Časové údaje zlúžia ako všeobecne doporučenie, a môžu sa v jednotlivých prípadoch líšiť.
  • Za chyby, ku ktorým dôjde v dôsledku nesprávne vykonávaných cvičení, nepreberáme zodpovednosť.