Patella Move- Program na rehabilitačné cvičenie

10071

Tento cvičebný program podporuje prispôsobenie sa ortézy Patella Pro a tým prispieva k úspešnej rehabilitácii. Cvičenia v programe Patella Move sú rozdelené do 4 častí: Zníženie bolesti, Aktivácia, Rovnováha a koordinácia a Tréning zameraný na spevnenie. Prosím poraďte sa s lekárom alebo fyzioterapeutom o vhodnosti tohto cvičenia pre Vás.

1. Zníženie bolesti

Cvičenie: Sedenie a ohýbanie
a prstov

 • Zámer cvičenia:
  zníženie bolesti, udržanie pohyblivosti a zníženie opuchu
 • Počiatočná pozícia
  – posaďte sa pohodlne na stoličku a nohy nechajte položené na pätách s vystretými kolenami.
 • Cvičenie
  – zohnite a vystrite postihnutú nohu v rozsahu aký dovoľuje bolesť.
  – opakujte toto cvičenie rovnomerne, rytmicky a pomaly ( cca 3 sekundy)

  Upozornenie: Mali by ste byť schopní ohnúť a vystrieť koleno bez bolesti.

 • Opakovanie
  – 15 -20 opakovaní
  – vykonajte toto cvičenie 8 – 10 krát počas dňa (napr. každú hodinu).
2. Aktivácia

Cvičenie: Sedenie a naťahovanie

 • Zámer cvičenia:
  aktivácia stehenných svalov
 • Počiatočná pozícia
  – posaďte sa pohodlne na stoličku a ohnite nohy.
 • Cvičenie
  – napnite stehná
  – najprv umiestnite obe dlane na vonkajšiu stranu stehien a jemne tlačte dovnútra (držte približne 3 sekundy).
  – potom umiestnite ruky na vnútornú stranu stehien a jemne tlačte smerom von (držte približne 3 sekundy).
  – opakujte toto svičenie rovnomerne, rytmicky a pomaly.
 • Opakovanie
  – 5 – 10 opakovaní
  – vykonajte toto cvičenie 6 krát počas dňa
  – doprajte si dostatočný čas na oddych, keď to potrebujete.
 • !Dôležitá informácia:
 • Doporučené časy cvičenia sú orientačné a môžu sa odlišovať od prípadu k prípadu.
 • Ak pocítite akékoľvek problém počas alebo po cvičení, ihneď pretaňte cvičiť a konzultujte to s lekárom alebo rehabilitačným terapeutom.
 • Prosím dodržiavajte príslušný popis a doporučenia ku každému cvičeniu.
 • Vyhnite sa preťaženiu, aby ste zabránili zraneniu.
 • Ak sa necítite isto pri cvičení, je lepšie cvik preskočiť a skúsiť zopakovať neskôr.
 • Spolupracujte s lekárom alebo terapeutom a prispôsobte si cvičenia vášmu stavu a procesu liečby.

Popis cvičení v programe Patella Move sme zostavili veľmi zodpovedne. Nenesieme zodpovednosť za to, ak je niektoré cvičenie nesprávne zacvičené. V každom prípade, konzultujte s Vaším lekárom alebo fyzioterapeutom predtým ako začnete cvičiť.

3. Rovnováha a koordinácia

Cvičenie: Stoj na oboch nohách a podrep

 • Zámer cvičenia: rozvinutie koordinácie
 • Počiatočná pozícia
  – postavte sa vzpriamene pred zrkadlo
  – nohy roznožte na šírku ramien
 • Cvičenie– pomaly urobte drep
  – medzi pozíciou v stoji a podrepom sa hýbte rytmicky, rovnomerne a pomaly
  – napínajte všetky svaly na nohách počas celého cvičenia ( 6- 10 opakovaní)
  – pohyb by mal trvať každým smerom cca 3 sekundy
 • Opakovanie
  – 6 – 10 opakovaní
  – vykonajte toto cvičenie 2 – 4 krát počas dňa

Cvičenie: Výpad

 • Zámer cvičenia: rovnováha a tréning koordinácie
 • Počiatočná pozícia
  – postavte sa vzpriamene pred zrkadlo
  – nohy v pozícii kroku
  – môžete si vybrať na úvod dlhý krok a postupne počas cvičenia skracovať krok.
 • Cvičenie– pomaly urobte výpad a súčasne držte hornú časť tela mierne vpredu
  – rytmicky, rovnomerne a pomaly sa hýbte do pozície kroku
  – pohyb by mal trvať každým smerom cca 3 sekundy
 • Opakovanie
  – 5 opakovaní na každú nohu
  – vykonajte toto cvičenie 2 – 4 krát počas dňa

Cvičenie: Stoj na oboch nohách a podrep

 • Zámer cvičenia: rozvinutie rovnováhy a koordinácie
 • Počiatočná pozícia
  – postavte sa vzpriamene do blízkosti niečoho, čoho sa môžete chytiť
  – postihnutá noha je podporná noha
 • Cvičenie– urobte drep na podpornej nohe a držte zdravú nohu vo vzduchu približne 3 sekundy
  – držte sa opry ak sa cítite neisto

  Upozornenie: pohyby by mali byť vždy bezbolestné
– po niekoľkonásobnom zopakovaní by ste mali urobiť toto cvičenie aj bez opory

 • Opakovanie
  – 6 opakovaní na každú nohu
  – vykonajte toto cvičenie 2 – 4 krát počas dňa
4. Tréning zameraný na spevnenie

Cvičenie: Státie na jednej nohe a postranný tlak

 • Zámer cvičenia: rozvinutie svalov a koordinácie
 • Počiatočná pozícia
  – postavte sa ku stene
  – držte zdravú nohu v kontakte so stenou (bez dotýkania sa steny svojim bedrom) a paralelne zohnitek podpornej nohe
 • Cvičenie– zľahka potlačte koleno a chodidlo zdravej nohy oproti stene (cca 3 sekundy)

  Upozornenie: pohyby by mali byť vždy bezbolestné
– po každom cvičení sa postavte na obe nohy a oddychujte cca 3 sekundy
– hneď ako sa cítite istý, môžete zvýšiť ohyb podpornej nohy a/alebo zväčšiť vzdialenosť od steny

 • Opakovanie
  – 3×6 opakovaní na každú nohu
  – vykonajte toto cvičenie 2 krát počas dňa a nasledujúci deň oddychujte.